9 października 2018 Administrator

Spacer po dzielnicy – Chełm

Chełm to największa dzielnica w naszym mieście, nawet po wydzieleniu z jego granic Oruni Górnej-Gdańska południe liczy ok. 38 tysięcy mieszkańców.

Dziś odwiedziliśmy jego najstarszą część, która do początków XIX wieku była oddzielną miejscowością. Razem z członkiniami Zarządu Dzielnicy Agnieszką Rezmer i Anną Rożek i mieszkańcami rozmawialiśmy o najważniejszych problemach dla tego obszaru:

  • rewitalizacji Starego Chełmu
  • potrzebie szybszego oddania do użytku Domu Sąsiedzkiego przy ul. Buczka 16
  • konieczności dokończenia zagospodarowania i scalenia parku przy ul. Buczka
  • nielegalnych wysypiskach
  • niedziałających windach prowadzących do przystanków tramwajowych przy ul. Odrzańskiej