Czego potrzeba dzielnicom południowym?

Mój program dla południowego Gdańska:

 • poprawa komunikacji miejskiej – ekspresowe linie autobusowe
  • E1 – od Jaworzniaków do centrum biurowego w Oliwie
  • E2 – będzie łączyła pętlę Chełm Witosa z dworcem kolejowym w Osowej przez Rębowo, Karczemki, Złotą Karczmę
  • E3 – dla mieszkańców Osowy, którzy zmierzają w rejon biurowców w Oliwie oraz kampus UG
 • nowe parki i tereny zielone
 • 15 nowych żłobków
 • domy sąsiedzkie dla lepszej integracji
 • basen przy Sp nr 12 na ulicy Człuchowskiej

Park na Jasieniu

Dwa główne problemy dzielnic południowych to brak jakichkolwiek zadbanych przestrzeni publicznych i rekreacyjnych oraz komunikacja z centrum miasta oraz uczelniami i miejscami pracy.

Rozwiązywanie pierwszego problemu pragniemy zacząć od utworzenia parku miejskiego między Jasieniem a osiedlami przy ulicy Myśliwskiej. Dzięki jego powstaniu okoliczni mieszkańcy z jednej strony zyskają dostęp do atrakcyjnych terenów urządzonej zieleni, z drugiej odseparowane dotychczas od siebie dzielnice uzyskają piesze i rowerowe wygodne połączenie, które stanie się elementem lokalnego systemu przestrzeni publicznych. Przyczyni się to do lepszej integracji odseparowanych obecnie społeczności obu dzielnic.

Pragniemy, aby park ten stał się parkiem wzorcowym. Zamierzamy zrealizować dodatkowe, atrakcyjne elementy takie jak wodny plac zabaw czy miasteczko ruchu rowerowego, które przyczyniają się do rozwoju aktywnych form wypoczynku. Park ten zlokalizowany w dolinie na ciekach wodnych, które w dolnym swoim biegu stwarzają zagrożenie powodziowe, ma też duży potencjał do zastosowania różnych rozwiązań z zakresu retencji i mikroretencji, w tym zieleni retencyjnej, suchych zbiorników retencyjnych itp.

Spacer po dzielnicy – Wrzeszcz Górny

Dzisiejszy poranek rozpocząłem spacerem po Wrzeszczu Górnym. W problemy dzielnicy zostałem wprowadzony przez radnych dzielnicy Wrzeszcz Górny: Halinę Człapińską, Marcina Kałasa oraz Emilię Lodzińską. Bardzo dziękuję za aktywne wsparcie Pań posłanek tj. Małgorzata Chmiel i Ewa Lieder

Po spacerze utwierdzam się w haśle, które głoszę od początku, a mianowicie, że teraz trzeba doinwestować dzielnice, że czas wsłuchać się w potrzeby mieszkańców, którzy oczekują mniejszych, ale ważnych dla nich inwestycji. Podczas spaceru poruszone zostały m.in. takie kwestie jak:

 • remont ulicy Makuszyńskiego i Konopnickiej;
 • remont chodników na wysokości ulicy Słowackiego 55-61;
 • atrakcyjne zagospodarowanie tzw. Starej Słowackiego- stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców;
 • zagospodarowanie terenów wokół Strzyży;
 • inwestycje związane z lepszym wykorzystaniem przestrzeni przy zbiorniku retencyjnym „Srebrniki” (oświetlenie, atrakcyjne dojścia dla pieszych, mała architektura);
 • ułatwienia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Srebrniki i Al. Żołnierzy Wyklętych;
 • zaniedbane podwórka;
 • gospodarka odpadami komunalnymi;
 • rewitalizacja Parku de Gaulle i Parku Uphagena;
 • linia autobusowa w ul. Partyzantów;
 • parkowanie samochodów;
 • zaniedbane mienie komunalne, które na skutek braku inwestycji przez Miasto ulega degradacji.

Bardzo dziękuję mieszkańcom za chęć rozmowy, za chęć przedstawienia swoich problemów.

Spacer po dzielnicy – Nowy Port

Dzisiejsze popołudnie w Nowym Porcie. Wiele problemów wskazanych podczas spaceru po dzielnicy oraz rozmowa o naszych propozycjach programowych:

 • Utworzenie publicznego żłobka w Nowym Porcie.
 • Budowa basenu dla Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy – przy granicy tych 3 dzielnic.
 • Remediacja Szańca Zachodniego i utworzenie tam parku.
 • Uruchomienie nowej, krótkiej, często kursującej linii tramwaju wodnego pomiędzy Nowym Portem a Twierdzą Wisłoujście, Westerplatte i Brzeźnem.
 • Podjęcie działań w celu porozumienia z właścicielem dawnego Jeziora Zaspa, aby utworzyć tam park dla Mieszkańców Nowego Portu i Letnicy.
 • Poprawa czystości terenów miejskich.
 • Częstsze koszenie traw.
 • Zwiększenie realnej pomocy Mieszkańcom w zagospodarowaniu podwórek.
 • Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Sport #BliżejMieszkańców

Przedstawiliśmy dziś nasz program dotyczący gdańskiego sportu. Jego podstawowe założenia to:

 • Zwiększenie budżetu na dotacje dla małych klubów i stowarzyszeń sportowych szkolących dzieci i młodzież do kwoty 10 milionów złotych rocznie
 • Program „Gdański Trener” wspierający trenerów szkolących młodych sportowców, który docelowo obejmie do 100 trenerów.
 • Otwarte boiska przyszkolne po godzinach pracy gdańskich szkół
 • Nowa infrastruktura: bieżnie lekkoatletyczne przy boiskach, białe orliki (małe lodowiska zimowe), boiska przyszkolne przykrywane balonami dla całorocznego użytku, małe boiska o miękkiej nawierzchni przy przedszkolach
 • Oświetlone i zadbane trasy dla biegaczy, rolkarzy oraz zimą dla narciarzy biegowych.

Spacer po dzielnicy – Chełm

Chełm to największa dzielnica w naszym mieście, nawet po wydzieleniu z jego granic Oruni Górnej-Gdańska południe liczy ok. 38 tysięcy mieszkańców.

Dziś odwiedziliśmy jego najstarszą część, która do początków XIX wieku była oddzielną miejscowością. Razem z członkiniami Zarządu Dzielnicy Agnieszką Rezmer i Anną Rożek i mieszkańcami rozmawialiśmy o najważniejszych problemach dla tego obszaru:

 • rewitalizacji Starego Chełmu
 • potrzebie szybszego oddania do użytku Domu Sąsiedzkiego przy ul. Buczka 16
 • konieczności dokończenia zagospodarowania i scalenia parku przy ul. Buczka
 • nielegalnych wysypiskach
 • niedziałających windach prowadzących do przystanków tramwajowych przy ul. Odrzańskiej

Spacer po dzielnicy – Młyniska

Dzisiejsze popołudnie spędziłem rozmawiając z mieszkańcami Młynisk. Wspólnie z przewodniczącą zarządu Dzielnicy Młyniska Panią Moniką Strugałą oraz Radną Miasta Gdańska Emilia Lodzińska- Radna Miasta Gdańska omówiliśmy ważne dla mieszkańców problemy. W spacerze towarzyszyli mi także Krystian Kłos, Paweł Kasprzyk . @Agnieszka Bartków. Główne zadania do realizacji:

 • budowa placu zabaw przy ul. Twardej,
 • zagospodarowanie skweru im. Arama Rybickiego, w tym oświetlenie i monitoring;
 • uporządkowanie organizacji ruchu w okolicy ul. Zielony Trójkąt;
 • zagospodarowanie terenu, gdzie obecnie znajdują się pawilony handlowe;
 • remonty dróg i chodników;
 • uporządkowanie parkowania;
 • budowa oświetlenia;
 • konsultacje społeczne dotyczące przystanku autobusowego przy ul. Okrąg;
 • zagospodarowanie podwórek;
 • bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 69 oraz okolicznych instytucji.

Światowy Dzień Zwierząt

Dziś światowy dzień zwierząt! Chciałbym zaproponować więc jeden z naszych punktów programowych:

 • Wszystkie nowo adoptowane zwierzęta z naszego schroniska powinny zostać otoczone bezpłatną opieką weterynaryjną w lecznicach wybranych przez miasto w konkursie.

Będzie to duża ulga dla decydujących się na adopcje i znacząca pomoc – zwłaszcza dla starszych zwierząt, które często wymagają kosztownej opieki.

Spacer po dzielnicy – Siedlce

Dziś odwiedziliśmy Siedlce. Wspólnie z przewodniczącym rady dzielnicy Andrzejem Nawara i mieszkańcami rozmawialiśmy o ważnych problemach:

 • rewitalizacji parku przy Bema
 • remoncie ulicy Kartuskiej przy podwórkach 68-126
 • stanie dróg ulic Malczewskiego, Kościelnej i Zakopiańskiej
 • niewykonanych zadaniach z budżetu obywatelskiego
 • przepełnionej szkole podstawowej

Dziękuję serdecznie za wszystkie Państwa głosy i wskazówki.

Spacer po dzielnicy – Suchanino

Nie zwalniamy tempa! Dziś podczas spaceru po gdańskim Suchaninie wiele inspirujących rozmów z mieszkańcami. Wśród głównych wyzwań dzielnicy wymienić należy:

 • Poprawę bezpieczeństwa dzieci i pieszych przy szkole nr 43
 • Renowację nawierzchni chodników i ulic Kamieńskiego, Liszta i Paganiniego
 • Brak podjazdów dla wózków przy szkole nr 42
 • Światła przy ul. Kurpińskiego przy wyjeździe na ul.Beethovena.
 • Odciążenie ulic sąsiadujących z zabudową jednorodzinną poprzez wykorzystanie istniejących rezerw terenowych
 • Poprawę jakości ciągów pieszych prowadzących do terenów rekreacyjnych przy Zbiorniku Wileńska
 • Rozbudowę sieci dróg rowerowych

Właśnie poprawa komfortu życia w dzielnicach będzie jednym z priorytetów mojej wizji Gdańska!

Prezentacja kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego

Wczoraj odbyła się prezentacja pomorskiej drużyny kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nie da się stworzyć silnego Gdańska bez dobrej współpracy z regionem. Samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości nie potrafili zająć jednoznacznego stanowiska w sprawie utrzymania siedziby LOTOSU w naszym mieście. W samorządzie regionalnym potrzebne nam są osoby, które potrafią stanowczo walczyć o nasz, gdański i pomorski interes. Trzymam kciuki za wszystkich kandydatów!

Proponowane zmiany w budżecie obywatelskim

Prawie 50 tysięcy gdańszczan wzięło udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Budżet obywatelski to dobre narzędzie, które należy rozwijać. Uważamy jednak, że wymaga ono kilku zmian:

 • Budżet obywatelski powinien wynosić 1% dochodów własnych gminy
 • Wprowadzimy zielony budżet obywatelski
 • Włączymy do partycypacji w ramach budżetu obywatelskiego spółdzielnie mieszkaniowe
 • Ustalimy oficjalną i jawną listę gruntów przeznaczonych do sprzedaży, aby nie można było blokować projektów budżetu obywatelskiego z tego powodu.
 • Obniżymy wiek głosujących do 13. roku życia
 • Na portalu gdansk.pl stworzymy jedno miejsce, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł zobaczyć stan realizacji zwycięskich wniosków

Spacer po dzielnicy – Przymorze Wielkie

W dniu wczorajszym odbyłem spacer po Przymorzu Wielkim. Zaczęliśmy w okolicach muralu „NIGDY WIĘCEJ WOJNY” przy ul. Piastowskiej 90.

Podczas spaceru mieszkańcy oraz radni dzielnicy zgłosili szereg pomysłów i postulatów m.in:

 • Utworzenie Zespołu Obsługi Mieszkańców
 • Poprawę współpracy pomiędzy Miastem a Spółdzielniami Mieszkaniowymi
 • Dojazd do Szkoły Podstawowej nr 76 (ZSP nr 1)
 • Nowe przejścia w ciągu ul. Dąbrowszczaków i ul. Obrońców Wybrzeża

Na zakończenie uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami falowca przy ul. Kołobrzeskiej 42.

Dziedzictwo Gdańska #BliżejMieszkańców

Dziś razem ze stowarzyszeniem FRAG oraz Anną Golędzinowską przedstawiliśmy punkty programowe dotyczące zachowania gdańskiego dziedzictwa kulturowego.

Proponujemy, m.in.:

 • Utworzenie Parku Kulturowego na terenach postoczniowych – kompleksowego narzędzia zapewniającego z jednej strony ich ochronę przed zniszczeniem, z drugiej wspierającego rozwój nowej dzielnicy.
 • Renowację niszczejących i wysiedlonych kamienic na Dolnym Mieście oraz udostępnienie ich na potrzeby mieszkańców jako priorytet TBS.
 • Program wsparcia finansowego dla wspólnot i instytucji pragnących przywrócić oryginalny (najczęściej przedwojenny) wygląd kamienic.
 • Stworzenie przy Miejskim Konserwatorze Zabytków „pogotowia konserwatorskiego” – bezpłatnych porad dla wspólnot mieszkaniowych planujących remont lub przebudowę zabytkowych obiektów.

A także szereg innych punktów związanych np. z wzmacnianiem nadwodnej tożsamości miasta czy aktywizacją mieszkańców, z którymi mogą zapoznać się Państwo tutaj.

Zbiornik Piekarnicza

Zbiornik Piekarnicza zwany Pistolet Staw. Mieszkańcy Piecek, Słonecznej Moreny i okolicznych osiedli chcieli by ten zbiornik stał się terenem rekreacyjnym – z ławkami i miejscem do grilla. Zawiązywali lokalne inicjatywy w celu realizacji tego pomysłu. W tej sprawie wielokrotnie interweniował Mateusz Skarbek (Radny Miasta Gdańska) argumentując, że poza rekreacją można zrealizować w tym miejscu zbiornik retencyjny. Urzędnicy miejscy odmówili. Mateusz Skarbek poprosił więc o uporządkowanie terenu – wykoszenie zieleni. GZDiZ obiecał to zrobić. Ostatecznie jednak żadne prace nie zostały zrobione.

Prezentacja kandydatów i kandydatek w VI okręgu wyborczym

Zaprezentowaliśmy dziś wspólnie z Agnieszką Pomaską i Ewą Lieder kandydatki i kandydatów Koalicji Obywatelskiej w VI okręgu wyborczym, który obejmuje Żabiankę-Jelitkowo-Wejhera-Tysiąclecia, Oliwę, VII Dwór, Osowę, Matarnię i Kokoszki. To lista doświadczonych radnych miejskich, radnych dzielnic i lokalnych społeczników. Bądźcie pewni, że zawsze będą #BliżejMieszkańców.

 1. Łukasz Bejm
 2. Karol Ważny
 3. Jarosław Gorecki
 4. Żaneta Geryk
 5. Bogumiła Lebiecka
 6. Jan Perucki
 7. Julia Lewandowska

Spacer po dzielnicy – Matarnia

Intensywny dzień kończę spacerem z mieszkańcami Matarni. Wspólnie z radnymi dzielnicy, Marią Czechowską i Danielem Kossakowskim, oraz naszymi kandydatami do Rada Miasta Gdańska i posłanką Małgorzatą Chmiel rozmawialiśmy o najważniejszych problemach: fatalnym stanie chodników m.in. na ul. Podchorążych i Słabego, braku oświetlenia ulic, nieutwardzonych drogach, braku kanalizacji, problemach z komunikacją miejską oraz braku dzielnicowego ośrodka kultury.

Spacer po dzielnicy – Wzgórze Mickiewicza

Kameralna dzielnica w centrum Gdańska. Mieszkańcy sami wskazują, że żyje im się bardzo dobrze ale jednocześnie proszą od wielu lat o remont głównej ulicy – Wojskiego. Do rozwiązania jest także sprawa dzielnicowego autobusu i oświetlenia oraz rozbudowy Parku na Zboczu.

Dziękuję mieszkańcom za spacer i rozmowy a szczególnie Krzysztofowi Knitter i Beacie Cybal – Mikołajewskiej z Zarządu Dzielnicy za pomoc.

Spacer po dzielnicy – Niedźwiednik

Codziennie spacery po gdańskich dzielnicach, kolejne rozmowy z mieszkańcami i zgłaszane problemy do szybkiego rozwiązania. Dziś wybrałem się na osiedle Niedźwiednik czyli część dzielnicy Brętowo. Czego oczekują mieszkańcy?

 • Remonty nawierzchni chodników w dzielnicy
 • Zwiększenie częstotliwości kursów linii autobusowych prowadzących na Niedźwiednik (136,184)
 • Opieka nad samotnymi i seniorami – stworzenie aktywnego miejsca pobytu
 • Poprawa estetyki wiat śmietnikowych
 • Przyjazne place zabaw w tym dla dzieci niepełnosprawnych
 • Poprawa stanu schodów przy ul. Góralskiej
 • Utworzenie przedszkola publicznego przy SP nr 38 na Leśnej Górze
 • Zwiększenie współpracy ze spółdzielnią LWSM Wrzeszcz a miastem

Gdańsk z wody

Roland Józefowicz – jeden z najbardziej znanych miłośników Gdańska to bez wątpienia niesamowita postać. I niesamowite źródło informacji – o historii Gdańska, ale także o wielu nie zawsze widocznych z lądu problemach: ze stanem nabrzeży, z jakością wody w kanałach, z dostępnością marin czy z niewykorzystywanym potencjałem. Na szczęście większość z nich jest jak najbardziej do rozwiązania!

Spacer po dzielnicy – Aniołki

Nie zwalniamy i kontynuujemy codzienne rozmowy z mieszkańcami w dzielnicach. Dziś na Aniołkach najczęściej zgłaszane problemy to:

 • Stan Wielkiej Alei Lipowej
 • Stan Traktu Konnego
 • Brak wiaty przystankowej przy Wojewódzkim Centrum Onkologii
 • Dewastacja ulic przez ciężki sprzęt budowlany: ul. Śniadeckich
 • Potrzeba lepszej współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej
 • Potrzeba dostosowania nowej zabudowy do charakteru dzielnicy
 • Zagospodarowanie lasu komunalnego Wronia Górka
 • Stan ulic Wrocławskiej i Płowce
 • Tranzyt samochodów spoza dzielnicy przez osiedle Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej