Home

JAROSŁAW WAŁĘSA

KANDYDAT NA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Home
Home
Home
omnie
/ O mnie

Kilka słów o moim życiu

Urodziłem się 13 września 1976 roku w Gdańsku. Od wczesnych lat szkolnych byłem zaangażowany w organizacjach młodzieżowych i sportowych. W 1991 roku rozpocząłem naukę w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

W styczniu 1995 roku wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyłem szkołę średnią Glastonbury High School w Connecticut. We wrześniu tego samego roku rozpocząłem naukę na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Massachusetts. W 2001 roku otrzymałem dyplom Bachelor of Arts kierunek Politologia. Jestem także absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Politologia. W USA zaczynałem jako analityk struktur medialnych w firmie komputerowej w Massachusetts zajmującej się oprogramowaniem MediaMap. Po 12-miesięcznym stażu przeprowadziłem się do stanu Indiana, gdzie podjąłem pracę przy nawiązywaniu kontaktów instytucjonalnych w Instytucie Hudsona, zajmując się głównie współpracą z instytucjami szkół wyższych, oprawą merytoryczną spotkań i posiedzeń oraz krótkimi analizami prasy i działań władz lokalnych.

W grudniu 2002 postanowiłem wrócić do Polski, do Gdańska.

Czytaj dalej

Ojciec zaproponował mi pracę dla niego i tak zoastałem zatrudniony w gdańskim Biurze Lecha Wałęsy. Okazał się jeszcze bardziej wymagający niż w domu. Odwiedzając z Ojcem największych tego świata, bacznie obserwowałem i uczyłem się  dyplomacji.  Podjąłem decyzję o wejściu do polityki na własną rękę. Ś.p. Maciej Płażyński zaproponował mi w 2004 r. ostatnie miejsce na swojej liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wówczas bez powodzenia. Kolejna próba w polityce okazała się jednak sukcesem i w 2005 roku zostałem wybrany na posła RP z listy Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku ponownie wyborcy mi zaufali i powierzyli mandat poselski. W czerwcu 2009 roku podjąłem się nowego wyzwania, kandydując w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  Dzięki głosom tysięcy wyborców z Pomorza, którzy dostrzegli moją pracę w polskim parlamencie i po raz kolejny zaufali, otrzymałem mandat europosła. Zostałem członkiem Komisji Rybołówstwa, zastępcą koordynatora Komisji Petycji, członkiem Delegacji Do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Turcja, zastępcą członka Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Delegacji do spraw z Japonią. W maju 2014 roku wyborcy okazali mi po raz kolejny swoje zaufanie i zdobyłem§ mandat posła do Parlamentu Europejskiego na drugą kadencję. Postanowiłem kontynuować swoją pracę w Komisji Rybołówstwa jako jej wiceprzewodniczący, w Komisji Petycji ponownie jako zastępca koordynatora, w komisji Handlu Międzynarodowego, jako zastępca członka. Jestem także członkiem Delegacji do spraw stosunków z Japonią oraz zastępcą członka w Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Obecnie swoje doświadczenie parlamentarne, zarówno z pracy w polskim parlamencie jak i parlamencie europejskim, chcę wykorzystać w pracy na rzecz Gdańska kandydując w nadchodzących wyborach samorządowych na urząd prezydenta naszego miasta.

Prywatnie mam wspaniałą rodzinę, żonę Ewelinę i dwójkę cudownych maluchów: synka Wiktora i córeczkę Leę. Bardzo lubię nadmorskie spacery, architekturę Gdańska oraz dobre kino.

omnie
United Themes Shortcode Plugin
team
zespol
/ ZESPÓŁ

Kandydaci na wiceprezydentów

Oddając głos wybierasz nie tylko mnie, ale przede wszystkim konkretny zespół ludzi odpowiedzialnych za dalszy rozwój naszego miasta.

zespol
jaroslaw2

Jarosław Wałęsa

Kandydat na Prezydenta Miasta Gdańska

dominik_small

Dominik Kwiatkowski

Kandydat na Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

team
Partners
/ I tura

I tura wyborów odbędzie się
21 października 2018 roku

Tego dnia wspólnie możemy zmienić przyszłość naszego ukochanego miasta.

Pozostało:

Partners
FAQ
program
/ PROGRAM

Gdańsk #BliżejMieszkańców

program

Dziedzictwo Gdańska #BliżejMieszkańców

Wzmacnianie tożsamości i ochrona dziedzictwa Miasta Gdańska poprzez remonty i adaptacje historycznych obiektów:

 • Utworzenie Parku Kulturowego na terenach postoczniowych – kompleksowego narzędzia zapewniającego z jednej strony ich ochronę przed zniszczeniem, z drugiej wspierającego rozwój nowej dzielnicy.
 • Renowacja niszczejących i wysiedlonych kamienic na Dolnym Mieście oraz udostępnienie ich na potrzeby mieszkańców jako priorytet TBS.
 • Program wsparcia finansowego dla wspólnot i instytucji pragnących przywrócić oryginalny (najczęściej przedwojenny) wygląd kamienic.
 • Stworzenie przy Miejskim Konserwatorze Zabytków „pogotowia konserwatorskiego” – bezpłatnych porad dla wspólnot mieszkaniowych planujących remont lub przebudowę zabytkowych obiektów.
 • Położenie szczególnego nacisku na zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapewniająca wysoką jakość nowych inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie budynków zabytkowych oraz poszanowanie krajobrazu kulturowego zabytkowych dzielnic.
 • Zmiany w planach zagospodarowania na Głównym Mieście ułatwiające odbudowę kamienic.
 • Remont wszystkich wymagających tego ulic Głównego Miasta.
 • Dalsza rewitalizacja zaniedbanych dzielnic.

Wzmacnianie nadwodnej tożsamości miasta:

 • Utworzenie ogólnodostępnej szkoły szkutniczej odnawiającej tradycje gdańskie tradycje w tym zakresie.
 • Przekształcenie Targu Rybnego w unikalny plac nadwodny.
 • Rewaloryzacja nabrzeży Motławy.

Aktywizacja mieszkańców:

 • Utworzenie tematycznych szlaków spacerowych śladami historii.
 • Wspieranie oddolnych inicjatyw i spotkań pielęgnujących historie poszczególnych ulic i dzielnic.

Komunikacja miejska #BliżejMieszkańców

Komunikacja miejska oparta powinna być na czterech filarach: niezawodności, punktualności, atrakcyjnej cenie i korzystnym czasem przejazdu. Wszystkie te elementy wpływają na wzrost jej efektywności oraz przyjazność dla pasażerów. Nie osiągniemy tego bez zwiększenia nakładów.

Nowe połączenia tramwajowe i autobusowe oraz rozbudowa infrastruktury:

 • Nowe szybkie połączenia tramwajowe łączące:
  • Gdańsk Południe – Wrzeszcz,
  • Gdańsk Południe – Śródmieście,
  • Pas Nadmorski – Śródmieście.
 • Rozbudowa sieci tramwajowej w Śródmieściu.
 • Rozbudowa ul. Spacerowej o buspas oraz bezpośrednie i szybkie połączenie Gdańsk Osowa – Oliwa
 • Nowe połączenia autobusowe i tramwajowe
 • Nowe buspasy i pasy tramwajowo-autobusowe
 • Budowa oraz rozbudowa węzłów przesiadkowych

Przyjaźniejsza komunikacja publiczna:

 • Jeden bilet na autobus-tramwaj-SKM/PKM
 • Synchronizacja rozkładów jazdy autobus-tramwaj-SKM/PKP
 • Komunikacja łatwodostępna dla osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci – eliminacja barier takich jak schody, niepotrzebne stopnie, wysokie krawężniki
 • Budowa nowych oraz rozbudowa istniejących węzłów przesiadkowych
 • Priorytet dla komunikacji publicznej

Zwiększenie środków na komunikację miejską do 500 mln złotych w ciągu kadencji, a co za tym idzie:

 • Nowe niezawodne i wygodne niskopodłogowe autobusy i tramwaje
 • Częściej kursujący i szybszy transport miejski
 • Linie autobusowe do szkół w każdej dzielnicy
 • Bezpłatne (dla posiadaczy Karty Mieszkańca) linie wewnątrzdzielnicowe

Urząd #BliżejMieszkańców

Przyjazny urząd miejski to urząd, który jest blisko, do którego nie musimy zwalniać się z pracy czy stać w kolejkach. To także instytucja, w której otrzymamy niezbędną pomoc i jak najwięcej spraw załatwimy w jednym okienku lub on-line.

Przyjazny urząd miejski:

 • Obsługa spraw mieszkańców w urzędzie czynna raz w tygodniu do godz. 20:00.
 • Otwarcie nowej filii urzędu miejskiego na Przymorzu/Żabiance, gdzie mieszka największy procent seniorów po 60 roku życia.
 • Karta mieszkańca dostępna w formie aplikacji na telefon.
 • Współuczestnictwo mieszkańców, ruchów miejskich i organizacji pozarządowych w podejmowaniu kluczowych dla miasta decyzji.
 • Comiesięczne dyżury Prezydenta Gdańska w dzielnicach.
 • Dyskusje nad planami w pobliżu miejsca, którego plan dotyczy w godzinach popołudniowych.

Edukacja #BliżejMieszkańców

Gdańska edukacja to olbrzymia część budżetu naszego miasta, to prawie miliard złotych. Niestety subwencja oświatowa pokrywa tylko 50-60% wszystkich kosztów. Do reszty dopłacają mieszkańcy Gdańska. Edukacja jest priorytetem w naszych działaniach. Zależy nam na szczęśliwym i dobrze wykształconym gdańszczaninie.

Edukacja #BliżejMieszkańców to nowocześnie wyposażone szkoły/placówki, inwestycje w szkolne obiekty sportowe, zadbany i zaopiekowany uczeń, rozwój pasji i zainteresowań uczniów oraz dobrze wykształcony, doceniony nauczyciel, pracownik administracji i obsługi, kadra kierownicza.

Edukacja #BliżejMieszkańców to:

 • Powołanie wiceprezydenta ds. edukacji oraz Wydziału Edukacji w strukturze Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 • Wprowadzenie jasnych kryteriów kolejności remontów we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych. Lepsza koordynacja i współpraca w zakresie remontów pomiędzy dyrektorami szkół/ placówek a Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska.
 • Poprawa jakości świetlic szkolnych, zadbamy aby dzieci w świetlicach odrabiały lekcje, jeśli takowe będą zadane, żeby to właśnie w świetlicy utrwalały wiedzę i umiejętności, aby w domu dzieci spędzały czas z rodziną i miały czas na zabawę z rówieśnikami.
 • Objęcie troską najmłodszych dzieci, damy rodzicom możliwość wykupienia dla dzieci śniadań na terenie szkoły.
 • Powołanie Gdańskiego Centrum Edukacyjno –Szkoleniowo – Badawczego – instytucji skierowanej do nauczycieli, dyrektorów szkół – kadry kierowniczej. Celem instytucji będzie doradztwo metodyczne, wspieranie nauczycieli, prowadzenie szkoleń, doradzanie, tak aby gdańscy nauczyciele byli dobrze przygotowani do ciągłych zmian w oświacie ale również osiągali bardzo dobre wyniki w pracy ze swoimi uczniami.
 • Wypracowanie sprawiedliwego i bardziej doceniającego systemu motywacyjnego nauczycieli wraz z godnymi dodatkami funkcyjnymi dla zespołów kierowniczych w szkole/placówce.
 • Wspieranie dyrektorów szkół m.in.. poprzez zapewnienie im szybkiej pomocy prawnej, psychologicznej. Coaching dla dyrektorów i nauczycieli.
 • Wprowadzenie programu „Od przedszkolaka do inżyniera”- dobrze wyposażone, rozszerzone pracownie techniczne „warsztatownie” – inspirowanie dzieci od najmłodszych lat do poszukiwania pasji i budowania zainteresowań, rozwoju kompetencji technicznych/zawodowych.
 • Wspieranie przedszkoli w innowacyjnych metodach nauczania uzasadniając to budowaniem w dzieciach wewnętrznej motywacji, poczucia sukcesu oraz inspirowanie do samorozwoju od najmłodszych lat.
 • Zorganizowanie nowych filii Pałacu Młodzieży na Gdańsku Południe, Osowej i Przymorzu/ Zaspie.
 • Udostępnienie przyszkolnych boisk poza godzinami pracy szkół.
 • Przykrycie wybudowanych boisk przyszkolnych „balonami” (namiotami) w dzielnicach gdzie jest deficyt całorocznych obiektów sportowych, dzięki czemu zwiększymy ich wykorzystanie w innych porach roku.
 • Budowa małych boisk z miękkiej nawierzchni o małych wymiarach aby już od przedszkola zachęcać dzieci do aktywności fizycznej.
 • Zorganizowanie w wybudowanych basenach i tych, które zbudujemy w kolejnej kadencji powszechnego programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych. Mamy ambicję aby w ciągu 10 lat wszyscy uczniowie kończący gdańskie podstawówki potrafili pływać.

Planowanie przestrzenne #BliżejMieszkańców

Mieszkańcy mają prawo do współtworzenia miasta. Deklarujemy zatem zwiększenie roli mieszkańców przy planowaniu przestrzennym oraz większe zaangażowanie organizacji pozarządowych w procesy projektowe i decyzyjne.

Nowe inwestycje muszą być lepiej dopasowane do swojego otoczenia i powstawać wraz z wysokiej jakości przestrzeniami publicznymi. Dość blokowisk wciśniętych między zabytkowe kamienice.

Kształtowanie przyjaznej przestrzeni:

 • Tworzenie przyjaznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych wokół nowych inwestycji
 • Dostosowanie nowych inwestycji do otoczenia – zwłaszcza historycznego
 • Planowanie miasta krótkich odległości, tj. takiego, w którym miejsca pracy, nauki, zakupów czy rekreacji znajdują się możliwie blisko siebie
 • Planowanie miasta dostępnego, tj. takiego, w którym przestrzenie publiczne dostępne są dla wszystkich użytkowników, w tym seniorów oraz osób niepełnosprawnych
 • Przeznaczenie zbędnych rezerw terenowych pod rozbudowę lokalnych dróg, parków oraz ogólnodostępną zabudowę usługowo-mieszkaniową
 • Ograniczenie uciążliwości przemysłu i ciężkiego transportu
 • Utworzenie nowoczesnego systemu budownictwa odpowiedzialnego społecznie: wsparcie budownictwa komunalnego, społecznego, kooperatyw budowlanych.
 • Wzrost środków na remonty elewacji oraz zagospodarowanie podwórek

Kształtowanie przyjaznej infrastruktury:

 • Tworzenie gęstej sieci miejskich ulic łączących dzielnice
 • Tworzenie sieci ulic jednokierunkowych z wydzielonymi miejscami postojowymi
 • Rozbudowa Drogi Zielonej w formie prawdziwego nadmorskiego bulwaru
 • Przebudowa Podwala Przedmiejskiego na wielkomiejską aleję
 • Zwiększenie liczby bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarze całego miasta
 • Nowe bezpieczne i szybkie drogi rowerowe
 • Nowe dedykowane miejsca postojowe dla motocykli, skuterów, hulajnóg
 • Wyznaczenie miejsc postojowych dedykowanych dla dostaw i rozładunku

Zieleń #BliżejMieszkańców

Parki kieszonkowe, skwery, szpalery wysokich drzew wzdłuż ulic, zwiększenie środków na utrzymanie zieleni, ale także rewitalizacja alei i bulwarów oraz zwrócenie miasta ku wodzie. Generalnie każdy mieszkaniec powinien mieć pieszy dostęp do terenu zieleni urządzonej.

Kształtowanie terenów zieleni:

 • 30 nowych parków i skwerów dzielnicowych
 • Zadbana zieleń w odległości 10 min. spaceru od domu
 • Zwiększenie nakładów na utrzymanie zieleni o 50%
 • Nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż ulic, tworzenie korytarzy ekologicznych i ciągów pieszo-rowerowych w każdej dzielnicy
 • Rozbudowa terenów rekreacyjnych o toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażonych w przewijaki dla niemowląt.

Zwrócenie miasta ku wodzie:

 • Odkrycie skanalizowanych potoków, ich renaturalizacja
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności Pasa Nadmorskiego oraz terenu bastionów
 • Zwrócenie Gdańska w stronę wody: potoków, rzek i morza
 • Budowa bulwarów wzdłuż brzegów Motławy

Przyroda to także zdrowie i bezpieczeństwo:

 • Monitorowanie jakości powietrza i przeciwdziałanie jego zanieczyszczeniu – rozbudowa sieci czujników oraz zwiększenie środków na wymianę nieekologicznych pieców
 • Tworzenie ekranów i buforów dźwięko- oraz pyłochłonnych z zieleni urządzonej
 • Ochrona Gdańska przed powodziami poprzez zwiększanie powierzchni chłonących wodę i wprowadzenie naturalnych elementów ochrony przeciwpowodziowej w istniejących i nowych inwestycjach

FAQ
Roadmap
kalendarz
/ KALENDARZ

Harmonogram najbliższych spotkań i wydarzeń

Spotkajmy się w najbliższym czasie w Twojej okolicy

kalendarz
19.10.2018

Spotkanie z mieszkańcami Oliwy

18.10.2018

Rozmowa poranna w Radio Gdańsk

17.10.2018

Spotkanie z mieszkańcami VII Dworu

16.10.2018

Spotkanie z mieszkańcami Piecki-Migowo

13.10.2018

Do Przerwy 0:1 – Turniej dzikich drużyn

Roadmap
kontakt
/ Kontakt

Pomóż w mojej kampanii

Chcesz aktywnie uczestniczyć w kampani wyborczej? Poznać innych ludzi zaangażowanych w życie lokalnych społeczności? Zapraszam do kontaktu.


Chcę zostać wolontariuszemChcę pomóc w kampanii w InternecieChcę zorganizować spotkanie z kandydatemChcę zawiesić plakat lub baner w moim domu lub witrynie mojego lokalu
kontakt
/ AKTUALNOŚCI

Ostatnie wydarzenia

Contact

Bądźmy w kontakcie

Śledź kampanię w mediach społecznościowych.

/ Sztab wyborczy

Sztab wyborczy Jarosława Wałęsy
Al. Grunwaldzka 82 (4 piętro)
80-244 Gdańsk
e-mail: pomorze@platforma.org
tel. (58) 767 72 40
fax (58) 767 72 44

Contact